Z-MOVE POD (Point Of delivery)

โปรแกรมระบบสำเนาและลายเซ็นต์ดิจิตอล ณ จุดรับส่งสินค้า (Door to Door Electronics Systems) ซึ่งระบุวันที่และเวลาในการส่งมอบสินค้า โดยภาพดิจิตัลนี้จะมีอายุใช้งาน จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นหลังวันส่งมอบสินค้า ซึ่งผู้ส่งสินค้าสามารถ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบสถานะ การขนส่งสินค้าของตนได้ อย่างง่ายดาย จึงช่วยเพิ่ม ความสะดวกสบาย ในขั้นตอนการบริหารจัดการ และการชำระค่าบริการ Z-MOVE POD (Point Of delivery) ระบบได้สรรค์สร้างบริการเซ็นต์รับสินค้าด้วยระบบ PoD ที่ถือเป็นการขยายบริการครอบคลุมภูมิภาคสำคัญต่างๆ ของท่าน ไปยังลูกค้า หรือสาขา รวมไปทั้ง DC แต่ละจังหวัด ด้วยระบบ Online อย่างมีประสิทธิภาพ

Porto

ระบบ Z-MOVE POD บริการตรวจสอบสินค้าด้วยภาพลายเซ็นต์รูปแบบใหม่นี้ ถือเป็นความพยายามซึ่งจะช่วยให้เราบรรลุถึงเป้าหมาย แห่งบริการขนส่งสินค้าที่ดีเยี่ยมที่สุดเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้สำหรับลูกค้า ผู้ซึ่งต้องการติดตามสถานะการขนส่งสินค้าของตนเองอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น บริการด้วยระบบ PoD นี้ สามารถตอบสนองและเอื้อให้เกิดประโยชน์อีกมากมาย อาทิ การขนถ่ายพัสดุภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมไปจนถึงระบบการทำบัญชีรายการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยความสามารถของระบบจะเชื่อมระบบ TMS/GPS/Delivery system เข้าด้วยกันได้อีกทางหนึ่งด้วย