Z-MOVE POS (Point Of Sale)

โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน ซึ่งหมายถึง จุดขายหรือจุดชำระเงินตรงแคชเชียร์ POS คือ ระบบขายหน้าร้าน ชื่อเต็มของ POS คือ Point of sale ซึ่งหมายถึง จุดขายหรือจุดชำระเงิน ตรงแคชเชียร์ ซึ่งนำหลักการของเครื่องคิดเงิน (Cash Register) มาเขียนโปรแกรมพัฒนาบนคอมพิวเตอร์ แล้วเพิ่มเติมความสามารถต่างๆที่เครื่องเก็บเงินทำไม่ได้ เช่น สามารถตัดสต็อกได้ ดูความเคลื่อนไหวต่างๆของสินค้า หรือ ระบบสมาชิก ตลอดจนดูข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

Porto

Z-MOVE POS โปรแกรมนี้จะถูกออกแบบและพัฒนาโปรแกรม มาเพื่องานขายหน้าร้านโดยเฉพาะ ช่วยให้การบริหารงานขายของคุณง่ายและไม่ซับซ้อน มีความหยืดหยุ่นสูงกว่า เน้นการทำงานที่รวดเร็วในการขายช่วย ลดข้อผิดพลาดของพนักงานและมีความแม่นยำสูง ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนต่างจากโปรแกรมขายหน้าร้านหรือโปรแกรมขายสินค้าอื่น โดยเฉพาะระบบควบคุมสาขาในโปรแกรมขายหน้าร้าน ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นนำว่ามีความเสถียรสูงและเห็นข้อมูลได้แบบ Real time